+47 918 10 596 / +47 484 05 155 post@finotech.no

KRAFT OG ENERGI

Finotech AS har gjennom sin eier og partner OMP lang erfaring i vannkraftmarkedet. Dette være seg service eller ny montasje av komplette damluker og løftesystem er for disse.

Vi kan også prosjektere og levere fjernvarmeanlegg for gass eller flis/pellets, modulbygget i container eller plassbygget.